Europa Regalis II-wiki
Advertisement
Wolf-család.png

A Wolf család a Badeni-Délnémet-koronaszövetségen, azon belül is Szászország provincián található közismert, földbirtokos, vagyonos család, mely több mint ezer esztendő át éli mindennapi életüket. E család a sokszínűségről híres. Ebből a házból voltak már kiváló kardforgatók, remek céhmesterek, jó szívű medikusok. Címerük sárga és zöld pajzs, mely egy szürke farkas láható, mely jobbra néz. A farkas az család állítólagos származására, a két szín pedig a szász eredetre utal.

Története:[]

Legendák terjednek eredetükről, mi szerint egy vérszívó, szürke farkastól származnak. A Wolf család azt is állítja, hogy ősei harcoltak a rómaiak ellen. Példaként említik Krisztus urunk után 9-ben történő Teutoburgi-csatát, mely súlyos csapást mértek 3 római légió ellen, illetve Marcus Aurelius uralkodása idején történő germán-római háborúkat. Az első híres ember, aki ebből a házból származott, Karl Wolf volt, aki zseniálisan tudta forgatni kardját és ő mindenki másnál tudod gyorsabban menni lovon. Ekkor tájt említik először a Wolf családot nagy családként. Karl Wolf Krisztus urunk után 907-ben hagyta el a világot, amikor Pozsony környékén hívott csatában a pogány magyarok nyilakkal támadtak a táborukra és megölték Karl-t. 1 évvel a csata előtt teherbe ejtett egy asszonyt, aki mikor már megszülte az egyetlen fiúgyermeket, akkor már özvegy volt. A Wolf-ház tovább építette a család tekintélyét és továbbra is elvoltak szász földön. Voltak nehéz időszakai, ugyanis a kalandozó magyarok előszeretete fosztották földjeiket. Krisztus urunk ezredik évében a család Merseburgban költözik. A nehéz időszakok után 1004-ben megszülették Hermann Wolf. Hermannt szigorú, de kegyes földbirtokosként ismerte Szászország. Kiválóan irányította és kegyesen bánt jobbágyaival. Nagyon imádta a nőket és gyakran élt szexuális életet. 1025-ben feleségül vette Erma Kranzt, aki 6 gyereket szült (Karl, Franz, Johan, Wim, Romey, Rebekka). 1031-ben a hatodik szülés után Erma meghalt. 1035-ben Elise Stark lett a második feleség, aki 3 gyerekkel áldja meg a családot. 1036-ban Ritter, 1037-ben Georg és 1039-ben jön világra Adolf. Egy kis időre abba hagyták, nehogy a második menyasszonyai is úgy járjon, mind az első. Minden gyereknek nagy jövője volt. Ritter, Johan katonai pályára léptek, Franz, Karl céhet alapítottak, mely jövedelmező volt, Wim kitűnő medikusnak számított. 1030-as évek és 1054 között Merseburgban aranykorszak köszöntött be a Wolf-család miatt. 1054-re a családnak sokkal több vagyonnal rendelkezett bármely szász birtokosánál is.  1054-ben, amikor III. „Fekete” Henrik lett a császár, megadta Hermann Wolfnak Merseburg gróf címet. Georgot nevezték a földbirtok örökösének. Csak hogy 1054-ben nagyobb dolgok rázták meg Európát. A Keresztény Egyház két részre szakadt, majd ezek után Európában pestis pusztított. E szörnyűséges járványba belehalt 3 gyerek (Franz, Romey, Rebekka) akik első házaságból származtak, illetve a második házaságból Georg. Nehéz időszak volt, nehezen tudták elviselni a helyzetet. Adolfot nevezték földbirtok örökösnek. Ezt a csapást nem bírtak jól, de jött még egy nagy csapás, mely nem csak a családot, de az egész Német-Római Császárságot megrázta. 1056-ben III. „Fekete” Henrik német-római császár elhunyt. 1060-ban Hermann átadja Merseburg irányítását Adolfnak, mert úgy érezte már nem tudja rendesen irányitani a birtokot. IV.Henriket, Fekete Henrik fiát, aki megfosztotta sok nem estől földjeiket (köztük Nordheimi Ottót bajor herceget is) A bajor herceg fegyvert fogott a délnémetekkel együtt IV.Henrik ellen, igy 1070-ben Polgárháborús helyzet alakult ki a royalisták és a délnémet lázadók között. A Wolf család a lázadók odalát választotta, mivel 5 esztendő alatt a császár nem törődött az emberekkel és elvette a családtól a gróf címet. E konfliktusban belehalt Ritter, Johan és Wim, ezzel kihalt Erma házaságból származó ág. Miután legyőzték IV.Henriket és bejött az Interregnum a család újjáépítették birtokaikat és visszaakarják állitani aranykorukat. Adolfot felvették a kormányzó tanácsba. Hermann Wolf 1084 eső hónapján, eső napján elhagyja a világot.

Személyek:[]


Adolf Wolf öreg korán

Adolf Wolf[]

Született: 1039. április 5., Merseburg

Titulusa: Gróf

Apja: Hermann Wolf

Anyja: Elise Stark

Felesége: Gisela Sauber (1050-)

Gyerekei: Gisa Wolf(1066-), Walter Wolf(1068-), Toto Wolf(1072-)

Adolf Wolf 1039. április 5.-én látta meg a napvilágot a Német-Római Császárság területén Szászország Merseburg földbirtokon Hermann Wolf és második felesége Elise Stark harmadik gyerekként. Ez volt Hermann kilencedik gyereke. Nem volt könnyű 9 gyermeket nevelni, ezért Rittert és Johant egy lovag barátjához küldte azzal a céllal, hogy megtanulhassák a katonai életet, Wim egy medikushoz, hogy gyógyítás tanulhasson, Karl és Franz egy céhmesterhez landoltak, aki szintén Hermann barátja volt. Nekik az volt a jövőjük, hogy fontos cikkeket vagy egyéb tárgyakat készítsenek az embereknek. Lényegiben Hermann arra használta fel baráti kapcsolatát, hogy a gyereki jövőjét biztosítsa. Rebekkát és Romeyt az mostohaanya nevelte, hogy mi a feladatjuk egy nőnek. Gerog és Adolf az apjukhoz került. Őket arra nevelte, hogy hogyan irányítsák sorsukat. Adolffal szigorúan, de apai szeretettel bánt. Hamar megtanult írni és olvasni. Magániskolába járt, ahol a legjobb papoktól, tanároktól kapott tudást. Adolf mélyen vallásos ember, gyakran jár templom és sokszor imádkozik. 1054-ben az új német-római császár III.Henrik Merseburg gróf címmel ajándékozza meg Hermannt. Meg is akarták köszöni, csak hogy már elkésték, ugyan is 1056-ban elhunyt a friss új császár. Ekkor már a pestist elvitt 3 mostohatestvért és Georgot. Hermann Adolfot neveztek örökösnek és 1060-ban Hermann oda is adja Merseburgot. 1065-ben, amikor IV.Henriket német királlyá koronázzák, feleségül veszi a 15 éves Gisela Saubert és 1066-ban 16 évesen megszüli első gyerekét Gisát. 1068-ban Waltert és 1072-ben Totot. A család két harcos tagja Ritter és Johan részt vett a lázadók oldalán a polgárháborúban, ám egyik se élte túl. Adolf kemény őrséget állított Merseburgban, hogy megvédhessék magukat a royalistáktól. Miután legyőzték IV. Henriket, aki életét veszítette, Bejött az Interregnum. Egy kormányzótanács jött létre, mely bevonták Adolf Wolfot is.


Gisa Wolf

Gisa Wolf[]

Született: 1066. február 9., Merseburg

Apja: Adolf Wolf

Anyja: Gisela Sauber

Gisa 1066-ban született Merseburgban. Ő volt Adolf Wolf és Gisela Sauber első gyermeke. Gisela is a női ideát tanította lányát, hogy hogyan legyen szép nő, mik a feladatai és hogy hogyan csábítson fiukat. Szeret írni, olvasni, táncolni. Tudd mosni, takarítani, főzni. Polgárháborús helyzetet nehezen élte ált, a royalista katonák többször próbálták megerőszakolni, de sikertelenül. A harcok után vidámmal éli mindennapi életét és arra vár, hogy megtalálja élete szerelmét.

Walter Wolf[]

Született: 1068. november 23., Merseburg

Walter Wolf

Apja: Adolf Wolf

Anyja: Gisela Sauber

Walter 1068-ban jön világra. Gyerekkora kemény volt. Nem volt könnyű dolgok a szülőknek felnevelni, főleg ilyen háborús helyzetben. Végül 10 évesen már jó útra ment és elkezdte követni Istent. Amikor meglátta az őrséget és lovagokat, nagyon megkedvelte és úgy döntött, hogy ő maga is lovag akar lenni. Adolf katonái elkezdi meg tanítani a kardforgást, lovaglást és íjászatot. 16 éves és már jó forgatta kardját. Részt vett a Spanyol Reconquista-n hogy segítse az igaz hitű León - Kasztíliai spanyolokat a Félhold ellen. Két győzelmes csatán vett részt. Mesterien bánt éles kardjával az arabok ellen, majd a hadjárat vége után visszatért Merseburgban. Továbbra is várja a következő keresztes hadjáratokat.

Toto Wolf

Toto Wolf[]

Született: 1072. augusztus 19., Merseburg

Apja: Adolf Wolf

Anyja: Gisela Sauber

1072-ben Gisela megszüli harmadik gyerekét, Totot. Toto hamar megtanult írni, olvasni. Nagyon szereti a lovakat. 10 évesen kezdi tanulni a lovaglást. Neki az álma, hogy részt vegyen egy versenyen vagy versenyeket tartson.


Wolf-ház családfája

Advertisement