Europa Regalis II-wiki
Advertisement
A hercegség címere.jpg


Jelképek:

A hercegség zászlaja.jpg

Címer: Sárga alapú három csúcsos pajzs rajta egy vörös szemű fekete kakas

Zászló: függőlegesen kettéválasztott négyzet, jobb oldala sárga, bal oldala fekete, a bal felső sarokban a címer található

Címer állat: vörös szemű fekete kakas

Államberendezkedés:

Államforma: Monarchia

Államfő: Herceg

Herceg: Muhammad al-Mu’tamid

Hatalmi megoszlás: A legfőbb hatalom a hercegé. A hatalmat ő és családja gyakorolta akiknek az ország egyes területeinek kormányzását adta ki. Az ő ellenőrzésükre hercegi diplomatákat rendel ki akik csak neki tartoznak engedelmességgel.

Muhammad al-Mu’tamid (l. Sándor)

Muhammad al-Mu'tamid .png

A herceg (trónra kerülésekor kalifa) apja II. Abba dal Mu’tadid 1069-es halála után került az uralkodói székbe. Haladó szellemű uralkodó volt aki apja terjeszkedése nyomán inkább az elfoglalt népek kibékítésével és gazdasága megerősítésével foglalkozott, nagy sikerrel. Ugyan úgy mint apja idejében a család legközelebbi tagjai gyakorolták a hatalmat a régiók felett, természetesen a hercegnek alárendelve. A 4 grófságot 4 unokatestvére irányítja: Salim, Ismail, Nadir és Karim. A főváros (Algeciras) és a hozzá tartozó területek saját közvetlen irányítás alá tartozik Mohammad viszont annyival kiegészítette a hatalom gyakorlását, hogy kinevezett hivatalnokokat küldött rokonai mellé akik csak a hercegnek tartoztak engedelmességgel. Rajtuk kívül két öccse:Ali és Halim is jelentős segítséget nyújtott neki az uralkodásban. Haladó szelleme és felvilágosult uralkodása abban is megmutatkozott, hogy az apja által elűzött León-Kasztília-i hittérítőket visszahívta az országba. A kereszténység nagy hatással volt rá, valamint a lakosság és nemesség körében egyre inkább elterjedt, ezért 1072-ben megkeresztelkedett ám nevét megtartotta. Jószándéka jeleként és az országok közti kapcsolat javítása érdekében keresztelőjére meghivta VI. Alfonso León-Kasztília-i királyt. 1075-ben pedig állam vallássá tette a római katolicizmust. 3 fia és 2 lánya született. A legidősebb fia Ibrahim 1063-ban született, első lánya Najet 1065-ban, második fia Farid 1067-ben, uralkodásának első évében, tehát 1069-ben ikrei születtek: Nazim fia és Zineb lánya. A két uralkodói ház közti kapcsolatok javítása érdekében felkérte VI. Alfonso-t, hogy legyen megkeresztelkedő gyermekei keresztapja. A vallás váltás ellenére nem üldöztette egyik vallást sem, az egész országban vallási türelmet alakított ki.

A kereszténység megszilárdítása és az afrikai terjeszkedés folytán ll. Orbán pápától koronát kap és 1088. november 6.-án királlyá koronázzák. A trónt l. Sándor néven foglalja el.

A Gibraltári hercegség története

A hercegséget (akkor még kalifátus) Mohammad apja ll. Abba alapította miután függetlenedett a széthulló Cordobai Kalifátustól, és a pestis járványban az összeomlás szélére kerülő Almoravidák területének egy részét elfoglalta. Hamar elfoglalta a környékbéli kisebb taifákat is, így kikiálthatta magát a terület legerősebb muszlim államává, bár León-Kasztília nyomására adót fizetett nekik. Ez az adófizetés a pestis járvány következtében megszűnt. A járvány megviselte az országot de ll. Abba képes volt egyben tartani azt és 1061-ben addigi taifáját kikiáltotta kalifátussá. Ragaszkodott a muszlim valláshoz, így az északról érkező térítőket elűzte. A kisebb területek irányítását közeli családtagjai által végezte. 1069-ben bekövetkező haláláig erős kézzel irányította a kalifátust. Fia Muhammad 29 évesen került trónra, így már mindent tudott, ami az uralkodashoz kellett. Az uralkodó váltással sem ingott meg a kalifai hatalom. De apjával ellentétben, a vaskalapos hagyományörzés helyett az újítások szellemében cselekedett. Munkásságában a terület szerzés helyett a különböző népcsoportok kibékítésére és országa felvirágoztatására törekedett, hatalmas sikerrel.

A hercegség elhelyezkedése.jpg

A megerősödő León-Kasztília és a megjelenő Occidan királyság nagy nyomás helyezett a mohamedán hitü országra ezért Muhammadnak cselekednie kellett. Beengedte az apja által elűzött keresztény hittérítőket. A missziót Pedro apát vezette aki később León városának püspöke lett. A kereszténység nagy benyomást tett rá így 1072-ben megkeresztelkedett. A térítők munkája nyomán lassan de biztosan terjedt a kereszténység. Nem sokkal később a hercegi udvar és a vezető elit áttért. 1075-ben államvallássá teszi a kereszténységet. A többi vallás hívőit nem üldözi, az országban vallási türelmet hirdet. A következő években kisebb mohamedán lázongások törnek ki de mindegyiket vér nélkül felszámolták. A keresztény haladó szellem nevében 1077-ben kalifátusát hercegséggé szervezte át. A kisebb területek irányítása továbbra is a családja kezében volt, ám ez már főként végrehajtó hatalom jellegű volt. A területi vezetők (grófok) feltétlen hűséggel tartoztak a hercegnek. A grófok mellé diplomatákat rendelt ki akik csak neki tartoztak engedelmességgel, ők ellenőrizték a grófságokat. Udvarában egy 5 főből álló tanács segítette munkáját ami a hadügyminiszterből, a belügyminiszterből, a külügyminiszterből, a kereskedelmiminiszterből és a fődiplomatából állt. 1078-ban általános kiképzési programot hirdetett, így egy esetleges háborúban növelve katonai erejét. 1079-ben elrendelte a Gibraltári szoros megerősítését, ezzel az azon átmenő kereskedelmet mégjobban ellenőrzése alá vonta és az így kiszabott vámokból hatalmas mennyiségű pénz áramlott az országba. 1080-ban felállitott egy hercegi kereskedelmi flottát is a hadiflotta mellett, így növelve az államkincstár bevételét.

Muhammad 1088-as koronázása után megalakul a Gibraltári királyság.

Személyek

Salim Mu'tamid(1042-): Muhammad unokatestvére. Sevilla tartományának grófja. A tartomány fejlesztése és modernizáció fűződik a nevéhez. A harcban születő országban kiváló hadvezérré vált. 1 fia és 1 lánya szuletett

Ismail Mu'tamid (1045-): Granada grófja. Muhammad unokaöccse. A tartomány magas szintű modernizálása miatt emlékszik rá az utókor. 2 lánya született.

Nadir Mu'tamid (1046-): Muhammad harmadik unokaöccse és a Rabati grófság ura. Kíméletlen hadvezér aki a délről betörő törzsekkel szemben folyamatosan védi az országot. 1 fia született.

Karim Mu'tamid (1051-): Fez grófja és Muhammad legkisebb unokaöccse. Az ország délkeleti részét védi a betörő törzsektől. Hittérítők munkája nyomán a tartomány egyre keresztényebbé válik. Még nem született gyermeke.

Ali al Mu'tamid (1047-):Muhammad öccse. Grófi címmel rendelkezik de a fővárosban él. Fiatal korában rendre harcolt az országba betörő tőrzsekkel, így a későbbi háborúkra jól felkészült. A herceg legfőbb hadi tanácsadója. 2 fia született.

Halim al Mu'tamid (1050-): Muhammad legkisebb öccse, grófi címmel rendelkezett. Az ország fejlesztésében vállalt nagy szerepet mivel a hadakozáshoz nem értett. 1 fia és 2 lánya született.

Ibrahim al Mu'tamid (1063-): A Gibraltári herceg legidősebb fia és ezzel együtt a trónörökös. Gyermekkorától kezdve harci, hadvezetési és politikai képzést kapott, így az évek alatt remek harcos es stratéga vált belőle. 1082-83 közt az afrikai határvidék egyik erődjében teljesített katonai szolgálatot, hogy tudását gyakorlattal is fejlessze.

Abundi (pontosan nem ismert a születés, 1066-68 környékén) : A Szaharán túlról érkező fekete katonák vezetője. A feljegyzések szerint magas és erős volt így tökéletes katona. Korábbi tapasztalatai és hányadtatott sorsa felkészítette a későbbi harcra a Gibraltári hercegség seregébe.


Advertisement