Europa Regalis II-wiki
Advertisement

Flamand Hercegség[]

Államforma: Feudális Monarchia

Államfő: I.Baldwin

Dinasztia: von Gent

Öröklés: Primogenitúra

Rövid előtörténet[]

A Flamand hercegség Flandria, Holland és Nyugat Frízföld területén fekszik. A von Gent család sorra halmozta fel a címeket és a velük járó területet. Mostanra a térség egyeduralkodóivá váltak. Habár maradtak még ellenállók a családdal már senki se mert szembe szállni. A császár nem szólt bele a konfliktusba, mivel a Gent család ügyesen pozícionálta magát. A róluk szóló panaszok süket fülekre találtak eddig a császári udvarban.

Őfelsége I. Baldwin-t a császár Flamand hercege címét ajándékozta, ezzel pontot téve az ügyre.

A hercegség története[]

Flandria a Nyugat-Frank birodalom egyik grófsága volt. Sokáig a francia és német államok ütközőterülete volt. Míg úgy tűnt hogy a flamand területek nyugati része a francia királyághoz lesz hű, addig a belső viszályai lehetetlenné tették. Azonban a terület így is jelentős francia ajkú lakossággal bír. Jelenleg elmondható, hogy a németek vannak túlsúlyban, ám ők is feltöredezettek nyelvjárásaikban.

1060-ban I. Baldwin apja Károly, aki Flandria grófja volt, elhatározta, hogy behódoltatja a szomszédos uralkodókat. Legádázabb ellenfelei Hainauti Lajos gróf és Albert van Meer Holland gróf volt, akiket Ypresnél győzött le 1070 ben. Ezután Baldwin fiát Fríziai Magdolnával házasította össze, így megszerezve a lány örökségét.

1073körül sok nemes járult a császárhoz panaszkodni az erőszakos hódítások miatt, azonban érdektelennek tartották. 1075ben Károly meghalt és fiára hagyta vazallusait akik gyengeséget éreztek, ezért meg akartak szabadulni az új gróftól. A lázadó urak ellen csatát vállalt a hozzá hű seregekkel és Ghent mellett megfutamította őket, ezzel megszilárdítva hatalmát. Egy évvel később eretnek lázadás tört ki Hollandban, a pápa nagy örömére Baldwin az eretnekséget csírájában elfojtotta. A német-római birodalom vészterhes pillanatában segített levernie a paraszt lázadást, ezzel megnyerve a császár kegyét. Ezért cserébe Baldwin hercegi rangot kapott, így apja örökségét legitimálni tudta. Sajnos felesége elhunyt 1079ben második gyermekük születésekor és a gyermek sem élte túl, így csak Baldwin és fia Fülöp a hercegi család. Baldwin hercegnek az utóbbi időben inkább belpolitikái problémái akadtak, hűtlen városok és nemesek.

Lakosság[]

A hercegség területén francia,holland és német ajkú, katolikus alattvalók élnek.[]

A hercegi család egy sor nagybirtokosra és egy pár városra támaszkodik uralma megszilárdítása érdekében. A kalmár városok északon mindig is fejtörést okoztak.

Diplomácia[]

A hercegség jelenleg semleges politikát folytat miközben leendő szövetségesek felé kacsint.[]

I. Baldwin hű alattvalója a német római császárnak.

Karakterek[]

I. Baldwin herceg 48 éves uralkodó[]


Fülöp 17 éves egyedüli örökös[]


Johann mester az 52 éves német szerzetes aki a király legfőbb tanácsadója[]


Seigneur Barris gróf a 43 éves nagybirtokos[]

von Gent címer

von Gent címer


Advertisement